شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
راهنمای ویرایش
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
سنجری، آذرمه
عنوان فرعی:
شیوه نامه انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
مشخصات ظاهري:
نه، 192 ص. : مصور، جدول.
سایر پدیدآوران:
آذرمه سنجری، فروغ کاظمی
اطلاعات نشر:
تهران : دانشگاه شهید بهشتی، انتشارات،
سال نشر:
1379
فروست:
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی؛ 305
شابک:
9644570383
یادداشت:
پشت جلد به انگلیسی : Azarmah Sanjari. Editing handbook : Shahid Beheshti university press
کتابنامه:
کتابنامه : ص. [181] - 182
موضوع:
ویراستاری ◄ فن نگارش
شماره راهنما:
س767ر /027 808
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک
روابط

مدرک: بخشي از
عنوان مدرکشناسه مدرک
پروفایل :پروفایل كتابشناسي
مجموعه تخصصی ویرایش
مدرک: بخشي از
عنوان مدرکشناسه مدرک
پروفایل :پروفایل كتابشناسي
مجموعه تخصصی ویرایش

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :