مجموعه
مجموعه تخصصی ویرایش
مجموعه تخصصی ویرایش به دنبال توافق بین کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد و انجمن صنفی ویراستانرا در خصوص در اختیار قرار دادن منابع مرتیط با "ویرایش و ویراستاری" ایجاد گردید.
نوع:
مجموعه
      
مجموعه تخصصی ویرایش
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  38  نتیجه  در  0/054129  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
345
تصویر بندانگشتی
عنوان :
شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
پدیدآور :
صدیق بهزادی، ماندانا
سایر پدیدآوران :
ماندانا صدیق بهزادی
اطلاعات نشر :
تهران : مرکز نشر دانشگاهی ◄ : کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :
زبان انگلیسی - دگرنویسی به فارسی ◄ نامهای انگلیسی - تلفظ
2
323
بندانگشتی
عنوان :
نگارش و ویرایش
پدیدآور :
احمد سمیعی (گیلانی)
اطلاعات نشر :
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
موضوع :
ویراستاری,فن نگارش
مشخصات ظاهري :
مصور، جدول
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿اولین : 28/1/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
دقیقی، مژده
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1395
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
4
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿ششمین : 1/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
دقیقی، مژده
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
تاریخ انتشار :
1395
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
راهنمای ویرایش
پدیدآور :
سنجری، آذرمه
سایر پدیدآوران :
آذرمه سنجری، فروغ کاظمی
اطلاعات نشر :
تهران : دانشگاه شهید بهشتی، انتشارات،
موضوع :
ویراستاری ◄ فن نگارش
6
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش ﴿چهارمین : 27/2/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C,اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C
تاریخ انتشار :
1394
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش ﴿نهمین : 8/6/94 : تهران ﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
تاریخ انتشار :
1394
8
1
بندانگشتی
عنوان :
راهنمای آماده ساختن کتاب برای مولفان، مترجمان، ویراستاران ...
پدیدآور :
ادیب سلطانی، میر شمس الدین
سایر پدیدآوران :
نوشته میر شمس الدین ادیب سلطانی
اطلاعات نشر :
تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
موضوع :
نشر و ناشران - دستنامه ها ◄ ویراستاری ◄ نویسندگی - دستنامه ها ◄ چاپ - دستنامه ها
9
275
تصویر بندانگشتی
عنوان :
آشنایی با ویراستاری و نشر
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
سایر پدیدآوران :
عبدالحسین آذرنگ
اطلاعات نشر :
تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ﴿سمت﴾،
موضوع :
ویراستاری ◄ نشر و ناشران
10
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿دهمین : 12/4/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
دقیقی، مژده
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
تاریخ انتشار :
1395
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کتاب شناسی موضوعی ویرایش
پدیدآور :
اسمعیلی، اصغر
سایر پدیدآوران :
اصغر اسمعیلی
اطلاعات نشر :
تهران : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد دانشنامه نگاری ایران،
موضوع :
ویراستاری - کتابشناسی
12
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿سومین : 11/2/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
دقیقی، مژده
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
تاریخ انتشار :
1395
نتیجه  1  تا  12  از  38  نتیجه  در  0/054129  ثانیه