پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  12  از  896  نتیجه  در  0/7380509  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس

 شمارهعنوانيادداشت هاسرشناسهمعرفی اثرحواشینقشصحافی شده در این مجلد
1جنة الامان الواقيه و جنة الايمان الباقية [چاپ سنگي]كفعمي، ابراهيم بن عليدر ادعيه و زيارات داراي 50 فصل است.داراي حواشي مفصل در توضيح متن.
2منشات قائم مقام [چاپ سنگی]قائم مقام، ابوالقاسم بن عیسیدر توضیح متن.
3شرح گلشن راز [چاپ سنگی]ص. 1 : یا دداشت ابتیاع در تاریخ ربیع الاول 1337ق. ◄ صفحه شمار 77 - 86 دوبار آمده و در شماره ص. 183 و 184 لحاظ نشده است.لاهیجی، محمد بن یحییمثنوی گلشن راز مهم‌ترین و مشهورترین اثر منظوم محمود شبستری است که در بردارنده اندیشه‌های عرفانی وی می‌باشد. با وجود حجم اندکش، این کتاب یکی از یادگارهای پر ارزش و بلند نام ادبیات عرفانی کهن فارسی است، که در آن بیان مفاهیم صوفیانه با شور، شوق، و روانی ویژه‌ای همراه ‌گردیده است. مطابق شیوهٔ معمول عطار و مولانا، در این‌جا نیز، از حکایات و تمثیلات برای بیان و عرضهٔ مؤثّر معانی عرفانی و حکمی استفاده شده است. شبستری این مثنوی را در پاسخ به پرسش‌های امیر حسینی هروی سروده است. نسخه حاضر شرحی است بر گلشن راز که لاهیجی آن را بنابر خواهش عده‌ای از شاگردانش نگارش کرده است.مختصر در تصحیح و توضیح متن (حواشی توضیحی با امضای 2).شارح
4ش‍رح‌ دع‍ای‌ ص‍ب‍اح‌ [چاپ سنگی]شریف صفوی، زین العابدین بن فتحعلیشارح2 رساله.
5زاد المعاد [چاپ سنگی]مجلسی، محمد باقر بن محمد تقیمنتخبی از از دعاها، زیارتنامه ها و اعمال روزها و ماههای سال است، شامل مقدمه و چهارده باب مشتمل بر : باب اول: فضائل ماه رجب، باب دوم: فضائل و اعمال ماه شعبان، باب سوم: در فضیلت ماه رمضان، باب چهارم: در اعمال ماه شوال، باب پنجم: در بیان فضائل ماه ذی الحجه، باب ششم: در بیان اعمال ماه محرم، باب هفتم: اعمال ماه صفر، باب هشتم: اعمال ماه ربیع الاول، باب نهم: اعمال ماه ربیع الثانی، باب دهم: در اعمال هر ماه، باب یازدهم: در بیان زیارات حضرت رسول (ص) و ائمه (ع)، باب دوازدهم: در اقسام نمازها، باب سیزدهم: در بیان احکام اموات، باب چهاردهم: در احکام خمس و زکات و اعتکاف و خاتمه درباره کفاره ها؛ که هر باب در چندین فصل تدوین شده است.در حاشیه کتاب برخی از صحاح و مثقات اوراد و اذکار و ادعیه و اعمال غدو و اصال را از کتب معبره مثل کافی شریف و فقیه و تهذیب و استبصار و کتب سید ابن طاوس و مصابیح و بحار الانوار آمده است.
6رساله در نحو فارسی [چاپ سنگی]عنوان مجموعه : کلیات صهباییصهبایی دهلویدر توضیح متن.13 رساله.
7شرح نظام [چاپ سنگی]ص. 1 : یادداشت خرید و مالکیت از محمد ابن عبدالله.نظام الاعرج، حسن بن محمد"شافیه" کتابی در علم صرف زبان عربی است که شروح متعددی بر آن نوشته شده.در توضیح متن با نشان های "جاربردی، 12، شرح رضی، مجمع البحرین، ..."شارح
8الروضه ‌البهیه فی شرح اللمعه ‌الدمشقیه [چاپ سنگی]شهید ثانی، زین الدین بن علیدر توضیح متن با نشانهای "سلطان، عک، جعفر ره.
9بحر الجواهر [چاپ سنگی]مسئولیت معنوی اثر : سید رضی حکیم باشی.هروی، محمد بن یوسفکتابی است در ادویه مفرده، مرکبه، بیان مزاج و درجه و فواید آنها به ترتیب حروف تهجی که به دستور ظهیرالدین محمد معروف به امیر بیک گردآوری شده است.در تصحیح متن با نشان "صحح". حواشی مختصر در توضیح متن.
10بیست فصل در معرفت تقویم [چاپ سنگی]نصیرالدین طوسی، محمد بن محمدکتاب مشتمل بر مقدمه و بیست فصل و یک خاتمه است؛ مقدمه در حروف جمل، فصل اول در ایام هفته و تعریف آن، فصل دوم در تاریخ عربی و تعریف آن، فصل سوم در بیان تاریخ رومی و تعریف آن، فصل چهارم در بیان تاریخ فارسی و تعریف آن، فصل پنجم در بیان تاریخ جلالی و تعریف آن، فصل ششم در معرفت کواکب سبعه و تعریف آن، فصل هفتم در بیان معرفت بروج و اجزای آن، فصل هشتم در معرفت راس و ذنب و عرض، فصل نهم در ساعات شبانه روزی، فصل دهم در احوال بروج، فصل یازدهم در نظر و شاطز؟، فصل دوازدهم در بیان منازل قمر و دیگر احوالات، فصل سیزدهم در خوانهای کواکب، فصل چهاردهم در شرف و هبوط کواکب، فصل پانزدهم در باب مثلثات، فصل شانزدهم در حدود کواکب، فصل هفدهم در بیان اوج و حضیض کواکب، فصل هیجدهم در بیان نظر های کواکب، فصل نوزدهم در منسوبات کواکب، فصل بیستم در آنچه قبل از اوراق دوازده گانه تقویم بیاورند و خاتمه در بیان مجملی از اختیارات.مدخل و منظومه خواجه نصیر الدین در حاشیه این رساله آمده است.11 رساله.
11رساله تعبیریه [چاپ سنگی]ملک الاطبا، محمد تقی16 رساله.
12شرح التصریف [چاپ سنگی]تفتازانی، مسعود بن عمردر توضیح متن.شارح10 رساله.
نتایج   1  تا  12  از  896  نتیجه  در  0/7380509  ثانيه