شرح خبر
 
تاریخ
1401/5/1
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 1 مرداد 1401
متن

کتاب‌های زیر را در کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد (help.ir) بخوانید:

کودک خانواده انسان پدیدآور: ادل فیبر 

صلحی که همهی صلحها را بر باد داد  پدیدآور: دیوید فرامکین

 اتاق اسرار آمیز  پدیدآور: انید بلایتون (گروه سنی 12 تا 15 سال)

کارگاه مصیبت بار پدیدآور: لمونی اسنیکت (گروه سنی 12 تا 15 سال)

فرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشه مولانا   پدیدآور: علی تاجدینی (کتاب مرجع)

عمل الحج پدیدآور: محمد الموسوی المدعو بابی طالب (نسخه خطی)

منبع