شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
عمل الحج [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
سرشناسه:
موسوی، محمد بن ابی قاسم، قرن 13ق.
موضوع:
فقه ◄ حج
شرح پدیدآور:
محمد الموسوی المدعو بابی طالب.
مشخصات ظاهری اثر:
[156] گ. 14 س. 8 × 13 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین شنگرف، بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف و مشکی؛ گ134-136 و 147-156سفید. گ 137-146 نونویس با مرکب آبی تیره. راده .
وضعیت کتابت:
خط : نسخ. تاریخ کتابت : قرن 13ق. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین شنگرف، بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف و مشکی؛ گ134-136 و 147-156سفید. از گ 146 به بعد واجد چند برگ پاره شده؛ گ 137-146 نو نویس با مرکب آبی تیره؛ راده.
زبان:
عربی
اهدا کننده:
ابوالفضل موسوی زنجانی.
شماره مدرک :
45
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
رسالهای است به خط مؤلف در عمل حج مشتمل بر مقدمه و دو باب : باب الاول : فی شرایط وجوب الحج، باب الثانی : فی اقسام الحج.
آسیب شناسی:
سالم.
حواشی:
حواشی : در توضیح متن "منه" و تصحصح متن با نشان "صحح".
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی، نخودی روشن. جلد : مقوایی، روکش کاغذ نخودی رنگ. با نقوش گل و بوته قهوهای، عطف تیماج سبز، لبهها کاغذ آبی رنگ، آستر : مقوای گلبهی رنگ. 13 × 5/20 س. م.
رده اصلی:
VM
44.200.171.74
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :