شناسنامه
عنوان:
شرح رسائل فرائد الاصول [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
موضوع:
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر. ◄ اصول فقه شیعه.
شرح پدیدآور:
نویسنده متن شیخ مرتضی انصاری
مشخصات ظاهری اثر:
[178] گ. 19 س. 5/9 × 17 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ گ. 155 - 173 آبی؛ راده
وضعیت کتابت:
خط : نسخ، شکسته نستعلیق. کاتب : محمد هاشم. تاریخ کتابت : 1307ق.
زبان:
عربی
اهدا کننده:
ابوالفضل موسوی زنجانی.
شماره مدرک :
34
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
شرحی اجمالی است بر سه رساله"حجیة القطع"، "اصالة براعة" و "الشبهة الغیر المحصورة" کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری با عناوین"قوله، اقول" .
آسیب شناسی:
آسیب شیرازه.
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی الوان (آبی، کرم، بنفش، نخودی). جلد : مقوایی، روکش تیماج قهوهای روشن، مجدول، آستر : کاغذ ابره (گلبهی و طلایی بر زمینه یشمی). 13 × 3/21 س. م.
رده اصلی:
VM
34.239.167.149
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :