شناسنامه
انوار الریاض [نسخه خطی]
عنوان:
منابع--نسخ خطی
نوع مدرک:
شهشهانی، محمد بن عبدالصمد
سرشناسه:
طباطبایی، علی بن محمد علی، 1161 - 1231ق. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام الدلائل. - نقد و تفسیر ◄ محقق حلی، جعفر بن حسن، 602 - 676 ق. المختصر النافع فی فقه الامامیه - نقد و تفسیر ◄ فقه جعفری - قرن 13ق.
موضوع:
گ. 1 : یادداشت وقف از حاجی محمد کاظم، حاجی عبد الباقی و آقا محمد صادق، اوصیاء آقا میرزا سید محمد شهشهانی، نوشته شده توسط حاجی ملا اسمعیل، به خط شکسته نستعلیق و تاریخ 1291.
يادداشت ها:
محمد بن عبدالصمد حسینی شهشهانی؛ نویسنده متن : علی بن محمد علی طباطبایی.
شرح پدیدآور:
[159] گ. 25 س. 10 × 18س. م. ◄ مرکب : مشکی. بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف؛ راده.
مشخصات ظاهری اثر:
-1287ق.
تاریخ تولد و وفات:
خط : نسخ خوش. تاریخ کتابت : قرن 13؟ق .
وضعیت کتابت:
عربی.
زبان:
الذریعه (427 : 2)، ملی (467 : 12)، مرعشی (244 : 5)، اعیان الشیعه (381 : 9)، مجلس (63 : 4).
منابع:
شارح.
نقش:
56
شماره مدرک :
95
کد نوع مدرک :
حاشیه‌ای است استدلالی با عناوین «قوله - قوله» بر کتاب «ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل» سید علی طباطبایی، که آن نیز شرحی است بر «مختصر نافع» محقق حلی. بنا به گفته صاحب الذریعه، نویسنده در سال 1260ق. شروع به تالیف کتاب در هشت مجلد، نموده است. کتاب حاضر جلد پنجم است.
معرفی اثر:
سائیدگی و پارگی در لبه ها و عطف جلد.
آسیب شناسی:
عناوین با شنگرف در حاشیه صفحات.
حواشی:
کاغذ : نخودی روشن، آهار مهره. جلد : مقوایی، روکش تیماج سرمهای، ضربی دارای ترنج، سر ترنج، کتیبه با نقوش اسلیمی. آستر : کاغذ گلبهی با نقوش ساده گل و برگ. 5/16 × 5/25س. م.
کاغذ، جلد:
15 297/35 VM
رده اصلی:
34.239.167.149
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :