شناسنامه
عنوان:
خلاصه الاقوال [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
سرشناسه:
علامه حلی، حسن بن یوسف
موضوع:
حدیث - علم الرجال
شرح پدیدآور:
حسن بن یوسف علامه حلی.
مشخصات ظاهری اثر:
[175] گ. 14 س. 9 × 14 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین و نشانها شنگرف، بالای برخی عبارات خط کشی با مرکب مشکی و شنگرف؛ راده.
تاریخ تولد و وفات:
‏648 - ‏726 ق.‬‬‬‬
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق. کاتب : جعفر بن محمد باقر بن محمد علی بن محمد باقر بن یحیی بن المرتضی الحسینی. تاریخ کتابت : 1297ق.
زبان:
عربی
منابع:
الذریعه (214 : 5)، مرعشی (40 : 8)، دانشگاه (564 : 2)، ملی (67 : 11، 511 : 10).
شماره مدرک :
33
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
کتابی است در ترجمه رجال حدیث و علماء، مشتمل بر 2 بخش و 1 خاتمه؛ بخش اول در مورد معتمدین و مؤمنین (فی من اعتمد علی روایته) شامل 27 فصل. بخش دوم غیر معتمدین (فیمن ترکت روایته او توقفت) مشتمل بر 27 فصل. فصل آخر در هر قسم به کنیه‌ها اختصاص دارد و خاتمه در برگیرنده ده فائده مهم رجالی است. در هر دو قسم اسامی بر حسب ترتیب حروف اول نام صاحب حدیث منظم شده است.
آسیب شناسی:
سالم.
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی شکری، آهار مهره. جلد : مقوایی، روکش کاغذ نخودی رنگ، عطف تیماج یشمی، لبهها گالینگور یشمی، آستر : کاغذ گلبهی. 15 × 5/21 س. م.
رده اصلی:
VM
34.239.167.149
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :