شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
[احوال شعرای معاصرین تفرش] [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
موضوع:
شاعران ایرانی - تفرش - سرگذشتنامه
مشخصات ظاهری اثر:
[160] گ. [62 - 160]. 25 س. 7 × 14 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ راده.
وضعیت کتابت:
خط : نسخ، نستعلیق. تاریخ کتابت : قرن 14ق.
مندرجات:
ق. 1. خلاصه علم المنطق . - ◄ ق. 2. م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د چغمینی/ قانونچه در علم طب. - ◄ ق. 3. ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍س‍ت‍غ‍ف‍ری‌/ طب النبی. - ◄ ق. 4. م‍ح‍س‍ن ‌ب‍ن‌ س‍م‍ی‍ع‌ ک‍اش‍ان‍ی‌/ خلاصه الاصول. -
شماره مدرک :
97
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
رساله ایست در بیان احوال شعرا و دانشوران معاصرین تفرش به ترتیب حروف تهجی از کلام شخصی به نام "دبیر تفرش". بعد از معرفی هر شاعر نمونهای از اشعارش نیز آمده است.
آسیب شناسی:
آسیب شیرازه، پخش شدن مرکب در برخی اوراق.
صحافی شده در این مجلد:
5 رساله.
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی الوان (آبی، نخودی روشن)، جلد : مقوایی، روکش تیماج قهوهای. 11 × 5/17 س. م.
رده اصلی:
VM
3.235.176.80
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :