شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
کنز اللغات [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
سرشناسه:
ابن معروف، محمد بن عبد الخالق، قرن 9ق.
موضوع:
زبان عربی - واژه نامه ها - فارسی
يادداشت ها:
گ. 1 : اعداد و ارقامی به سیاق. ◄ گ. 2 : عباراتی به فارسی احتمالا به نقل از دیباچه حافظ (بدان ای عزیز که میخانه و شرابخانه ...). ◄ گ. 337، 338 : سخنانی از پیامبر، امام حسین، ابیاتی به فارسی، ابیات و ضرب المثلهایی به عربی و آیه قرآن؛ "امانت آخوند ملا باقر بروجنی"؛ یادداشت های متفرقه (از برای سرخک مجرب است ...).
شرح پدیدآور:
محمد بن عبدالخالق ابن معروف.
مشخصات ظاهری اثر:
[338] گ. 21 س. 9 × 5/19 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف؛ راده.
تاریخ تولد و وفات:
قرن 9ق.
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق، نسخ. تاریخ کتابت : قرن 13؟ق.
شماره مدرک :
82
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
فرهنگ ‌نامه‌ی لغات عربی به فارسی در یک مقدمه و بیست و هشت باب که هر باب مشتمل بر چند فصل می باشد. مولف، لغات قرآن کریم و احادیث شریفه را به ترتیب حروف تهجی اواخر آنها تدوین نموده و از لغات مشتقه بذکر مصادر آنها قناعت کرده و پس از آن لغات غیر مشتقه را ذکر نموده است؛ در مقدمه گوید که این کتاب را با مراجعه به صحاح، مجمل، دستور، مصادر، اختیارات بدیعی، لغات القرآن و شرح نصاب تالیف کردهام. کتاب در بر گیرنده مقدمه‌ای در هفده بند در چگونگی استفاده از آن و توضیحاتی در جزئیات مربوط به صرف و نحو عربی میباشد.
آسیب شناسی:
آسیب عطف و شیرازه، پخش شدن مرکب در برخی صفحات.
حواشی:
در توضیح و تصحیح متن با نشان "صح".
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی آهار مهره، شکری. جلد : مقوایی، روکش تیماج مشکی. آستر بدرقه : کاغذ نخودی. 15 × 5/21 س. م.
رده اصلی:
VM
18.206.13.203
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :