شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
الاصول الاصلیه [نسخه خطی]
عنوان:
منابع--نسخ خطی
نوع مدرک:
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی
سرشناسه:
اخباریه - دفاعیه‎ها و ردیه‎ها
موضوع:
م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ فیض کاشانی.
شرح پدیدآور:
[125] گ. [24 - 103]. 15س. 8 × 15 س. م.
مشخصات ظاهری اثر:
1006 - 1091 ق.
تاریخ تولد و وفات:
خط : نسخ. تاریخ کتابت : قرن 14ق.
وضعیت کتابت:
عربی.
زبان:
ق.1. ابن سینا/ سر الصلوه. - ◄ ق.2. اب‍ن ‌‌س‍ین‍ا/ [حقایق علم التوحید]. - ◄ ق.3. م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ع‍د دوان‍ی/ الزوراء. - ◄ ق.5. م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ع‍د دوان‍ی/ شرح رساله الزوراء.
مندرجات:
الذریعه (178 : 2 و 71 : 5)، دانشگاه (207 : 8)، کشف الحجب (ص 49 )، ملی (16532-5).
منابع:
50
شماره مدرک :
95
کد نوع مدرک :
نویسنده در این رساله مسائل اخباریها و نزاع آنها با اصولیها را نقل میکند و دفاعیهها و ردیههایی در این مورد به بحث میگذارد. این رساله دارای ده اصل است و هر اصل واجد فصولی میباشد.
معرفی اثر:
سالم.
آسیب شناسی:
5 رساله.
صحافی شده در این مجلد:
کاغذ : فرنگی، نخودی روشن. جلد : مقوایی، روکش کاغذ ابره (گلبهی و شنگرف بر زمینه یشمی)، عطف تیماج سبز رنگ. آستر : کاغذ شکری. 5/12 × 20 س. م.
کاغذ، جلد:
VM
رده اصلی:
3.92.91.54
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :