شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
قرآن [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
مشخصات ظاهری اثر:
[242] گ. 15 س. 5/4 × 5/9 س. م. ◄ مرکب : مشکی. دو صفحه آغاز نسخه سر لوح مزدوج مذهب و مرصع، مجدول با خطوط زرشکی، نارنجی، زر، آبی، شنگرف؛ سایر صفحات مجدول با زر و مشکی؛ سر سورهها در کتیبه و با شنگرف بر زمینه زر نوشته شده؛ ختم آیات با دوایر زر؛ راده.
وضعیت کتابت:
خط : نسخ. تاریخ کتابت : قرن13؟ق.
زبان:
عربی
شماره مدرک :
67
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
نسخه ای از قرآن کریم که در پایان از آیه (1) سوره فیل به بعد افتادگی دارد.
آسیب شناسی:
پارگی اوراق آغازین، پخش شدن مرکب در برخی صفحات.
حواشی:
ابیاتی به فارسی در مورد حضرت علی (ع) از محمد حسن ابن عبدالله
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی، نخودی روشن. جلد : مقوایی، روکش گالینگور قهوه ای. آستر : کاغذ شکری. 5/7 × 5/13 س. م.
رده اصلی:
VM
3.235.176.80
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :