شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
انوار سهیلی [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
سرشناسه:
کاشفی، حسین بن علی
موضوع:
نثر فارسی - قرن 10ق.
يادداشت ها:
گ. 119 : ابیاتی به فارسی . ◄ گ. 151 : اعداد و ارقامی به خط سیاق. گ. 152 : یادداشت های متفرقه (در مورد مخارج و کرایه و... ).
شرح پدیدآور:
کمال الدین حسین بن علی کاشفی بیهقی.
مشخصات ظاهری اثر:
[119] گ. 18 س. 13 × 22 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ عناوین و سر فصلها شنگرف، بالای برخی عبارات خط کشی با شنگرف؛ راده.
تاریخ تولد و وفات:
- 910 ق.
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق. تاریخ کتابت : قرن 14؟ق.
منابع:
الذریعه (430 : 2)، (141 : 3)، مجلس (171 : 6)، مشار فارسی (581 : 1).
شماره مدرک :
71
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
این کتاب در واقع تحریر مجددی است از ترجمه "کلیله و دمنه" ابوالمعالی نصرالله منشی با انشائی ساده و بدور از تکلف، آمیخته با ابیات فارسی. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهارده باب است بدین عناوین : باب اول : در اجتناب نمودن از استماع قول ساعی و نمام؛ باب دوم : در سزا یافتن بدکاران؛ باب سوم : در موافقت دوستان و فواید معاضدت ایشان؛ باب چهارم : در ملاحظه احوال دشمنان و ایمن نبودن از حیله ایشان؛ باب پنجم : در مضرت غافل شدن و از دست دادن مطلوب؛ باب ششم : در آفت تعجیل و ضرر شتابزدگی در کارها؛ باب هفتم : در حزم و تدبیر و بحیله خلاص یافتن از بلای دشمنان؛ باب هشتم : در احتراز از ارباب حقد و اعتماد نانمودن بر تملق ایشان؛ باب نهم : در فضیلت عفو که ملوک را بهترین صنعتی است؛ باب دهم : در بیان جزای اعمال بطریق مکافات؛ باب یازدهم : در مضرت افزون طلبیدن و از کارخود باز ماندن؛ باب دوازدهم : در فضیلت حلم و وقار و سکون؛ باب سیزدهم : در اجتناب فرمودن از قول اهل غدر و خیانت؛ باب چهاردهم : در عدم التفات به انقلاب زمان. نسخه حاضر چند صفحه از مقدمه را ندارد.
آسیب شناسی:
نسخه بسیار فرسوده، اثر رطوبت و پخش شدن مرکب در اکثر صفحات، پوسیدگی و چسبیده شدن برخی اوراق به هم.
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی نخودی روشن. جلد : مقوایی، روکش تیماج قهوه ای. آستر : کاغذ شکری. 19× 29 س. م.
رده اصلی:
VM
3.92.91.54
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :