مجموعه
کودکان کار و خیابان
کودکان کار و خیابان
عنوان کتابشناسی:
کودکان کار و خیابان
نوع:
مجموعه
شرح کتابشناسی:
کودکان کار و خیابان
      
کودکان کار و خیابان
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  1015  نتیجه  در  0/1582721  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان کتابشناسی :
کودکان کار و خیابان
نوع :
مجموعه
شرح کتابشناسی :
کودکان کار و خیابان
جنس :
image/jpg
سطح 1 :
primary_type
2
3
بندانگشتی
عنوان :
گزارش انجمن حامیان کودکان کار و خیابان
تاریخ انتشار :
[?1382]
اطلاعات نشر :
تهران : انجمن حامیان کودکان کار و خیابان،
مشخصات ظاهري :
3 برگ
شماره اصلی دیویی :
PJ4
3
2
تصویر بندانگشتی
عنوان :
نه تعطیلی دارند نه ...
پدیدآور :
قنبرپور، سینا
سایر پدیدآوران :
سینا قنبرپور
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
4
1
بندانگشتی
عنوان :
به بهانه راهپیمایی کودکان کار؛ دشواریهای کودک بودن
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
1383]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
قانون برای کودکان کار ناقص است
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
6
6
بندانگشتی
عنوان :
کلیات طرح حمایت از کودکان کار ﴿در خیابانها﴾
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-138]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
4 برگ.
7
2
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کودکان کار و خیابان
پدیدآور :
مصباح، مهیندخت
سایر پدیدآوران :
مهیندخت مصباح
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
8
1
بندانگشتی
عنوان :
محدودیت نسبی کار اطفال در نظام کار
پدیدآور :
طالبی، محمود رضا
سایر پدیدآوران :
محمودرضا طالبی
نام نشریه :
سلام
تاریخ انتشار :
[?-137]
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کار کودکان
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ. : مصور، عکس
10
1
بندانگشتی
عنوان :
کار کودکان در برزیل
نام نشریه :
کار و کارگر
تاریخ انتشار :
1370/10/17،19،21،22
اطلاعات نشر :
تهران : کار و کارگر،
مشخصات ظاهري :
7 برگ. : مصور، عکس
11
5
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کودکان "کار و خیابان" و کوچههای متروک حمایت
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
3 برگ.
12
1
بندانگشتی
عنوان :
کودکان کار و خیابان
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
نتیجه  1  تا  12  از  1015  نتیجه  در  0/1582721  ثانیه