شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه [نسخه خطی]
عنوان:
منابع--نسخ خطی
نوع مدرک:
شهید ثانی، زین الدین بن علی
سرشناسه:
شهید اول، محمد بن مکی، 734 - 786ق. اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر ◄ فقه جعفری - قرن 10ق.
موضوع:
گ. 2 : یادداشت مالکیت از محمد بن محمد الحسینی دیو وکلائی ولد میرمحمد جعفردیو وکلائی. ◄ گ. 249 : روایتی از حضرت محمد (ص) (سئل رسول الله صلی الله علیه اخبرنی من قیام الساعة قال الله یا حبیبی بعد هجرتک ...).
يادداشت ها:
زین الدین بن علی شهید ثانی؛ نویسنده متن : م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌ شهید اول
شرح پدیدآور:
911-966ق.
تاریخ تولد و وفات:
خط : نسخ. کاتب : محمد الحسینی مازندرانی. تاریخ کتابت : 1030ق.
وضعیت کتابت:
عربی.
زبان:
ج. 2. کتاب الاجاره - کتاب حدود القیاس.
مندرجات:
الذریعه (290 : 11)، ملی (104 : 8)، مرعشی (361 : 14)، مجلس (28 : 14)، مشار عربی (ص. 496).
منابع:
جلال الدین داودی.
اهدا کننده:
شارح
نقش:
16
شماره مدرک :
95
کد نوع مدرک :
شرحی است استدلالی بر"لمعه دمشقیه" شهید اول و آن از متون مختصر فقهی در فقه امامیه است، مشتمل بر یک دوره کامل فقه (طهارت تا دیات) در دو مجلد. نویسنده به تشریح و توضیح عبارات مؤلف پرداخته و در ذیل بعضی از فروع و مطالب، ادله آنها را به اختصار نقل نموده و این شرح را " الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه" نامیده است و آن را در دو جلد تدوین نموده است.
معرفی اثر:
پارگی و سائیدگی لبهها و عطف جلد؛ آسیب شیرازه.
آسیب شناسی:
در توضیح متن با نشانهای ( ع ک، ط، ق، خ م ر، منه و...)، توضیحات در زیر سطور متن نیز آمده؛ حواشی مختصر در تصحیح متن.
حواشی:
کاغذ : فرنگی نخودی. جلد : مقوایی، روکش تیماج مشکی، مجدول، آستر : تیماج قهوهای. 18 × 25 س. م.
کاغذ، جلد:
VM
رده اصلی:
3.92.91.54
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :