شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
تاریخ کلام الملوک [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
سرشناسه:
لاهیجی، امجد میرزا محمد یوسف
موضوع:
خوشنویسی ◄ خوشنویسان - سرگذشتنامه
شرح پدیدآور:
امجد میرزا محمد یوسف لاهیجی.
مشخصات ظاهری اثر:
[236] گ. [151 - 174]. 20 س. 5/6 × 5/16 س. م. ◄ مرکب : مشکی؛ راده.
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق. تاریخ کتابت : قرن 13ق.
مندرجات:
ق. 1. م‍لا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍زدی/حاشیه تهذیب المنطق. - ◄ ق. 2. معزالدین محمدبن ابی الحسن موسوی/ التقیه. - ◄ ق. 3. شرح ایساغوچی. - ◄ ق. 4. خواجه نصیرالدین طوسی/ آداب المتعلمین. - ◄ ق. 5. محمد کاظم بن رضا طبری/ ترجمه مکالمه باقری. - ◄ ق. 7. میر عماد حسنی/ آداب المشق. - ◄ ق. 8. شمس فخر اصفهانی/ معیار جمالی. - ◄ ق. 9. عطاء الله محمود حسینی نیشابوری/ قوافی.
منابع:
دانشگاه (99 : 3)، ملک (89 : 1)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (31 : 1).
شماره مدرک :
30
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
این رساله جزئی از تاریخ کلام الملوک در آداب خوش نویسی و شرح حال خوش نویسان است.
آسیب شناسی:
سائیدگی لبه های جلد، آسیب شیرازه.
صحافی شده در این مجلد:
9 رساله. ◄
کاغذ، جلد:
فرنگی، نخودی روشن. جلد : مقوایی، روکش تیماج قهوهای روشن؛ ضربی، دارای ترنج، سر ترنج و لچک با نقوش اسلیمی. مجدول. 5/11 × 5/22 س. م.
رده اصلی:
VM
18.206.13.203
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :