شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
معالم الدین و ملاذ المجتهدین [نسخه خطی]
نوع مدرک:
منابع--نسخ خطی
سرشناسه:
ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین
موضوع:
اصول فقه شیعه
شرح پدیدآور:
حسن بن زین الدین بن علی شهید ثانی.
مشخصات ظاهری اثر:
[169] گ. 21 س. 5/9 × 5/13 س. م. ◄ مرکب : مشکی، برخی عبارات شنگرف؛ راده.
تاریخ تولد و وفات:
959‬ - ‏1011 ق.
وضعیت کتابت:
خط : نسخ تحریری. کاتب : شریف ابن عباس الموسوی.
زبان:
عربی
مندرجات:
ق. 1. الطهارة - الطهاره من الاحداث.
منابع:
الذریعه (198 : 21)، مرعشی (157 : 12 ، 2 : 27)، مجلس (7 : 267)، مرکز مطالعات قم (1 : 80)، مشار عربی (ص. 865 ).
شماره مدرک :
42
کد نوع مدرک :
95
معرفی اثر:
مؤلف قصد داشته کتاب مفصلی در فقه تالیف نماید، او ابتدا مقدمه ای در اصول فقه نگاشته که بعداً به صورت کتاب مستقلی در آمده است؛ پس از مقدمه شروع به نگارش مباحث فقه نموده ولی تنها بخشی از "کتاب الطهارة" را تا اول "الوضوء و آداب الخضاب" تالیف نموده و بقیه کتاب تألیف نشده است. نسخه حاضر مشتمل است بر جزء اول کتاب از آغاز "کتاب الطهارة" تا اول "المطلب الثالث فی الطهارة من الاحداث".
آسیب شناسی:
سالم.
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی شکری. جلد : مقوایی، روکش تیماج مشکی که روغن کمان خورده؛ دارای نقوش ترنج و سر ترنج همراه با گل و بوته، حاشیه برگی ساده (نقوش با زر) مجدول. آستر : کاغذ گلبهی. 15 × 21 س. م.
رده اصلی:
VM
34.239.167.149
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :